PRESSE

Alle pressehenvendelser kan rettes til Feelgood&iStage AS
ved Hanne Johansen Hjertø, hanne@feelgoodistage.no

Bruk av plakatfoto krediteres fotograf Svein FinneidePressbild absolute norskFoto: Svein Finneide
Pressbild absolute norskFoto: Svein Finneide
Pressbild absolute norskFoto: Svein Finneide